Wouter Planteijdt is waarschijnlijk het meest bekend als gitarist en zanger van de groep Sjako!
Daarnaast natuurlijk van zijn samenwerking met Ricky Koole, Paul de Munnik en Corrie van Binsbergen.
Maar de man heeft solo ook heel wat in zijn mars, getuige zijn albums W en Jotters Whiffle uit respectievelijk
1998 en 2000.

De bescheiden muzikant lijkt zich nu definitief met zijn eigen muziek op de kaart te zetten met Bullhorn,
een trio dat hij vormt samen met drummer Mischa Porte en contrabassist Gerco Aerts. Er is hier sprake van een
prachtig debuut dat mede wordt gedragen door het sprankelende gitaarspel van Planteijdt.

Het album telt vijftien mooie liedjes met beurtelings country, folky en pony randjes. Liedjes die zo gemakkelijk
wegluisteren dat ze waarschijnlijk als een wolk van inspiratie op de maker zijn neergedaald.
Maar dat wil niet zeggen dat ze gespeend zijn van diepgang. Integendeel, het vijf minuten durende slotnummer
Beauty Files is een mooi voorbeeld dat eenvoud en zeggingskracht moeiteloos hand in hand kunnen gaan.

****
Harry de Jong